fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity - certifikace CISSP
Řešitel: Mgr. Martin Macháč
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Benjamin Král (MU)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 9.7.2019 - 9.1.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je navýšení odborné kvalifikace zaměstnanců kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity (CSIRT-MU) získáním certifikace Certified Information Systems Securíty Professional (CISSP) a následným využitím získaných znalostí a dovedností k podpoře interního projektu MU - "Zvýšení kyberbezpečnostního povědomí na MU", [ROZV/05/2019]. Výstupem tohoto projektu bude kromě získání certifikace CISSP zaměstnanci CSIRT-MU i jejich spolupráce a podpora při vytváření školících materiálů využitelných v rámci interního projektu MU. Certifikovaní zaměstnanci se jako experti pro danou problematiku budou dále také podílet na přípravě a realizaci školení uživatelů. Certifikace zaměstnanců přinese rovněž i nové poznatky a povede ke zvýšení úrovně zabezpečeni kybernetického prostoru Masarykovy univerzity. V rámci tohoto projektu budou hrazeny veškeré výdaje na studijní materiály a složení potřebné certifikační zkoušky.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=642

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional