fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení kvalifikace instruktorů LCNA (Local Cisco Networking Academy) Ostravské univerzity
Řešitel: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Instituce řešitele: OU
Spoluřešitel(é): Ing. David Bražina (OU)
Ročník: 2005
Doba řešení projektu: 13.5.2005 - 13.5.2006
Téma: Rozvoj CISCO akademie.
Anotace: Navrhovaný projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace instruktorů lokální Cisco Networking Academy při Ostravské univerzitě a následné zvýšení kvality výuky v kurzech pořádaných touto LCNA. Projekt je předkládám především s cílem získal podporu pro financování absolvování kurzů pro instruktory programu CNA 1-4 oběma řešiteli. Oba řešitelé jsou zaměstnanci katedry informatiky a počítačů Přirodovědecké fakulty Ostravské univerzity, hlavní řešitel se již 8 let věnuje především problematice počítačových sítí, a proto také bude do budoucna garantovat úroveň výuky v kurzech pořádaných LCNA.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=135

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva příloha (pdf)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional