fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Kolaborativní virtuální prostředí
Řešitel: prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): doc., MUDr. Petr Krupa, CSc. (MU)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 22.9.2003 - 22.9.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projetku je vypracovat metody a vystavět experimentální zařízení pro kvalitativní zlepšení spolupráce geograficky distribuovaných týmů odborníků na řešení společného problému. Záměrem je, na rozdíl od videokonferenčních technologií, poskytnout účastníkům možnost aktivné zasahovat do virtálního prostředí pro spolupráci a pracovat na množině společných dat. Tak bude možné kombinovat například virtuální objekty s existujícím prostředím (augmented reality), pracovat na modelu scény (distributed vitrual reality), spolupráce na medicínských datech (spojeni 3D volume renderingu a grafické scény se značkami, virtuálními operačními nástroji) apod. Předpokládá se realizace systému prostřednictvím dat uložených v relační databázi a s aparátem umožňující distribuci dat po počítačové síti tak, aby byla zajištěna minimální doba odezvy a současně zaručena konzistence dat v centrálním úložišti a na klientech.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=049

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional