fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Připojení laboratoře magnetické rezonance k Nemocničnímu informačnímu systému pro výukové a vzdělávací účely.
Řešitel: Ing. Jan Kašpar
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Kozelek (ČVUT), Ing. Jiří Brada (ČVUT), Ing. Jan Kašpar (ČVUT)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 14.11.2006 - 14.11.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je vytvoření spojení laboratoře magnetické rezonance s laboratoří nemocničních informačních systémů (NIS) ČVUT v Praze FBMI modelujících specializované nemocniční oddělení. Realizované propojení laboratoře magnetické rezonance a výukového NIS umožní rozšířit možnosti zejména unikátního přístroje pro měření magnetické rezonance tak, aby umožňoval víceuživatelský přístup k nasnímaným obrazovým informacím.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=209

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional