fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření WiFi sítě UTB ve Zlíně do další lokality a připojení na Eduroam
Řešitel: Ing. Petr Vojtek
Instituce řešitele: UTB
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 14.4.2008 - 14.4.2009
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je v současnosti provozována zabezpečená bezdrátová WiFi síť ve čtyřech lokalitách s celkovým počtem 34 přístupových bodů. Studenti i zaměstnanaci UTB mají možnost připojit se ze svých mobilních zažízení (notebooků, PDA) k univerzitní síti a využívat informačních zdrojů sítě UTB a Internetu. Cílem projektu je připojení celé WiFi sítě UTB do sítě EDUROAM a její rozšíření do dalšího objedku UTB na detašovaném pracovišti v Uherském Hradišti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=270

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional