fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj systémů pro detekci průniků v síti WEBnet
Řešitel: Ing. Radoslav Bodó
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Aleš Padrta, Ph.D. (ZČU)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 27.11.2007 - 27.5.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Bezprostředním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění a rozšíření systémů pro detekci a prevenci průniků v síti WEBnet, která je součástí sítě CESNET2. Při dnešních rozměrech Internetu, je udržení sítě bez jediného napadeného počítače nemožné. Z obraných, studijních a výzkumných důvodů se tedy využívá různých typů IDS. Všechny mají jedno společné, jejich vyladění na optimální výkon vyžaduje nemalé množství času, znalostí i energie. Stejně tak i zpracovávání dat, která generují a jejich průběžná údržba. Hlavním cílem navrhovaného projektu je průzkum dostupných, volně šiřitelných IDS, jejich zkušební nasazení v síti WEBnet (cca 2-3 produkční systémy) a publikování doporučených nasstavení pro ostatní členy sdružení CESNET. Případně i možné propojení s již existujícími systémy v síti CENET2 nebo projektů Honeynet.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=230

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional