fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Odborné školení a certifikace správců virtualizačních technologií
Řešitel: Ing. Jan Flek
Instituce řešitele: UHK
Spoluřešitel(é): Lukáš Kummer (UHK)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 9.12.2015 - 31.8.2018
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Cílem projektu je zvýšení odbornosti správců virtualizačních technologií na Univerzit Hradec Králové (UHK). Správci absolvují odborný kurz a zkoušky nezbytné k úspěšné certifikaci Vwware vSphere. Zkušenosti budou uplatněny v rámci rozvoje virtualizační infrastruktury na UHK a sdíleny v rámci komunity CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=557

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional