fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Informační portál s volně přístupnou databází výrobního podnikání
Řešitel: Bc. Jan Povolný
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): doc.Ing. Jan Mlčoch, CSc. (UJEP), Ing. Michael Straka (UJEP)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 4.6.2003 - 4.6.2004
Téma: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení.
Anotace: Realizace projektu umožní vybudování a provoz veřejně přístupného portálu a databáze o výrobním podnikání. Server se stane zdrojem informací zaměřených na pedagogické činnosti a oborové vzdělávání.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=024

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional