fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Hybridní metalicko-optické systémy s korigovaným provozem na vyšších vrstvách
Řešitel: Ing. Jan Látal, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Zdeněk Wilček (VŠB-TUO), Ing. Petr Machník, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Přemysl Mer, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 15.10.2019 - 15.10.2022
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Předkládaná projektová žádost navazuje na řešení projektů (42912017 a 614RlI2017), které již v minulosti byly řešeny a měly za úkol provést úvodní experlmentální a simulační měřenl s cílem dosažení pokročilejších měření. Rozvoj požadavků koncových uživatelů po dostupné šířce pásma. kapacitě datové sítě či přenosově rychlosti zásadním způsobem rosle, jak jsou implementovány nové typy pokročilých realtime služeb v rámci nově budovaných síti NGNNGN. Cílem řešitelského kolektivu je provádět pokročilá měření, dle schválených norem a předplsů pro operátory s cílem dosažení různých typů scénářů hybridních topologií tvořených xPON, xWDM a xDSL systémy. Nedílnou součásti těchto nových služeb je nastavení pravidel řízeného provozu skrze precedence (prloritizace) IP paketů v síti pro konkrétní typ služby/protokolu, což bude hlavním bodem zájmu řešitelského týmu. Další cíle jsou vedeny směrem k Zatížení sítí a vyhodnocení jejich parametrů na základě sofistikovaných měřicích metod.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=650

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional