fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Evidence přístupů do počítačové sítě
Řešitel: Ing. Martin Pustka, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Jeníček (VŠB-TUO), Ing. Jiří Grygárek (VŠB-TUO), Bc. Jakub Kalník (VŠB-TUO)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 1.6.2017 - 1.6.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je umožnit rychlejší komunikaci a podporu při řešení uživatelských problémů souvisejících s připojením vlastních zařízení do sítě (WiFi, VPN, pevné zásuvky s ověřováním přes IEEE 802.1x). Pro tyto účely budou vytvořeny programové prostředky, které budou integrovány do námi provozovaných RADIUS serverů (Radiator, FreeRadius). Data budou ukládána a zpracovávána v SQL databázi a zpřístupňována technickým pracovníkům IT podpory (bezpečnostní tým, IT Helpdesk apod.).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=597

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional