fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Nasazení DMP nástroje Data Stewardship Wizard v prostředí českých vysokých škol
Řešitel: RNDr. Michal Růžička, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Marika Hrubá (MU), Mgr. Pavla Foltynová, PH.D. (MU), Mgr. Rudolf Wittner (MU), Ing. Eva Dibuszová, Ph.D. (VŠCHT), Ing. Eva Hnátková, Ph.D. (VŠCHT), Mgr. Miroslav Šimek (VŠCHT), Ing. Eva Svobodová, Ph.D. (VŠCHT)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 28.5.2021 - 28.5.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Stále důležitějším aspektem vědecké práce, zejména se vzrůstajícím důrazem poskytovatelů financí na výzkum na dodržování principů Open Science a Open/FAIR data, je plánování práce s výzkumnými daty, často s využitím velkých eInfrastruktur typu CESNET apod. Plán práce s daty je často formulován jako Sata Management Plan (DMP). Cílem tohoto projektu je ve spolupráci Masarykovy univerzity (MUNI) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) prozkoumat konkrétní možnosti nasazení nástroje Data Stewardship Wizard (DSW) jako standardního institucionálního nástroje pro tvorbu DMP v prostředí českých vysokých škol, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska metodického, s pilotním ověřením zejména v oblasti organické chemie.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=674

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional