fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Školení IT bezpečnosti uživatelů sítě ZČU
Řešitel: Ing. Jiří Čepák
Instituce řešitele: ZČU
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 2.7.2018 - 2.7.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Ciíem projektu je vytvoření účelového systému školení a potřebných výukových materiálů, které bude možné opakovaně používat pro periodické vzdělávání uživatelů v oblasti IT bezpečnosti. Školení bude primárně určeno pro uživatele, kteří používají počítač na uživatelské úrovni a správa IT vybavení není jejich hlavní pracovní náplní. Účelem školení a materiálů je jednoduchou formou předat uživateli základní pohled do problematiky IT bezpečnosti a s ní souvisejících témat. Součástí projektu je ověření školících materiálů při pilotním použití pro zaměstnance ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=624

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional