fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém pro testování zabezpečení sítě IPv6 a zpracování incidentů v prostoru privátních adres
Řešitel: Ing. Matěj Grégr, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Pavol Korček (VUT)
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 1.6.2015 - 1.6.2016
Téma: Bezpečnost
Anotace: V současných sítích je protokol IPv6 zaváděn společně s překladem adres pro zajištění IPv4 konektivity. Tento stav přináší síťovým administrátorům několik komplikací. Jednak musí zabezpečení IPv6 sítě splňovat stejné podmínky jako pro síť IPv4 a také při použití překladu adres je nutné správně spárovat globální a privátní adresy pro dohledání bezpečnostních incidentů. Projekt se snaží tyto problémy řešit a zaměřuje se na vývoj aktivní síťové sondy, která je schopna otestovat koncovou IPv6 síť z pohledu známých zranitelností. Problematiku mapování bezpečnostních incidentů projekt řeší vývojem rozšíření současných monitorovacích sond NetFlow o export všech potřebných informací. Výstupy projektu tedy umožňují správci otestovat zabezpečení jeho IPv6 sítě zapojením aktivní sondy a jednoduše dohledat bezpečnostní incidenty i pokud jsou v síti používány privátní adresy společně s překladem adres.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=546

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional