fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Dokumentace integrace federovaných služeb
Řešitel: Mgr. Pavel Břoušek
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Jakub Šeliga (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 29.7.2022 - 29.3.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Řada služeb obsahuje podporu pro externí autentizaci poskytovatelem identit skrze autentizační protokoly SAML2 nebo OpenID Connect. Konfigurace je ovšem v praxi často složitá, liší se případ od případu a vyžaduje alespoň základní znalost použitého autentizačního protokolu. Cílem projektu je sestavení dokumentace pro správce federovaných služeb, která popíše vhodnou konfiguraci vybraných softwarových produktů. Vzniklá dokumentace bude univerzálně využitelná v různých prostředích a to jak pro připojení k jednomu poskytovateli identit, tak i k akademické federaci identit.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=703

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional