fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření přístupových uzlů IoT sítě LoRaWAN včetně pilotního ověřování a využití v projektech
Řešitel: Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ivo Hulínský (ČVUT), Ondřej Vondrouš (ČVUT), Ing. Ondřej Votava (ČVUT)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 11.9.2019 - 11.12.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: V rámci projektu budou instalovány 4 přístupové body technologie LoRa WAN, Předpokládá se využití řešení vyvinutého a ověřeného na VŠB-TU Ostrava (https://lora.vsb.cz). Máme v plánu osadit 4 typové lokality: kampus ČVUT FEL Karlovo náměstí, kampus ČVUT FEL Dejvice, Řež u Prahy, Temešvár - jihočeská základna ČVUT FEL. Jeden přístupový bod bude pořízen navíc, jako "mobilní" pro ověřování koexistence a vzájemné interference více zařízení v jedné oblasti. Přístupové body budou využity jako síťová infrastruktura studentských a vědeckých projektů fakulty elektrotechnické zaměřené na oblast loT, Smart City, Smart Grld a Průmyslu 4.0. Pro ověřováni konektivity provozovaných LoRaWAN bran bude zprovozněn v páteřní síti CESNET server se SW aplikací FlowTester a bude sestaveno několik měřicích stanic pro měření v požadovaných koncových bodech i pro průběžné generováni přídavné zátěže pro vytvoření podmínek blízkých reálnému nasazení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=635

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional