fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Správa firewallových pravidel s využitím identit uživatelů
Řešitel: Ing. Martin Tuleja
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D. (MU), Bc. Nikol Hunkařová (MU), Ondřej Lošťák (MU)
Ročník: 2019/2
Doba řešení projektu: 14.4.2020 - 14.4.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavním cílem projektu je vývoj softwarového nástroje usnadňujícího správu firewallů síťovým správcům velkých organizací (např. univerzit či VŠ), a to skrze automatizaaci generování příslušných přístupových pravidel jejich vhodnou delegací na vedoucí/správce uživatelských skupin. Tohoto cíle bude dosaženo využitím vhodného systému ro správu identit (v případě e-infrastruktury CESNET systému Perun) a dynamickým vytvářením přístupových pravidel, která jsou násleně nasazována na příslušný firewall (případn firewally). Mimo automatizované nasazování pravidel se projekt zabývá i zefektivněním ručního vytváření pravidel, pro kterou tvoří správcům sítě nástroj pro jejich interaktivní generování.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=655

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva _zvýrazněné změny po doplnění (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional