fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pracovní pobyt zaměřený na efektivní využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Řešitel: doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
Instituce řešitele: OU
Spoluřešitel(é): RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ročník: 2007/1
Doba řešení projektu: 18.7.2007 - 18.7.2008
Téma: Pracovní a studijní pobyty zaměstnanců členů sdružení na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti sdružení.
Anotace: V současné době dochází k zásadní změně struktury procesu výuky na mnoha vysokých školách. Součástí této změny je využívání prostředků informačních a komunikačních technologií pro zvýšení efektivity výuky. Lze říci, že realizaci prvního cíle bylo dosaženo v roce 2006 a instalace technologie Mediaster EX serveru provozována na řešitelské fakultě je jedinou instalací tohoto typu na vysokých školách v EU. Cíle: pořízení hardwarových a softwarových komponent zabezpečujících provoz technologií Mediaster EX server. Ustavení a naplnění centrálního úložiště vzdělávacích objektů obsahujících on-line a on-demand prezentace. Dílčí cíle: - pracovní pobyt ve formě Sonic Foundry (USA) - účast na konferenci E-Learn v roce 2007 - návštěva oddělení Course Development @ Web Services University of Central Florida
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=219

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional