fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Doručené projekty 2024/1
Název projektu Řešitel Instituce
Podpora digitalizace procesů VVŠ Mgr. Michal Zámečník UHK
Adaptivní správa IT infrastruktury na základě sledování prostředí pomocí IoT Ing. Jiří Balej, Ph.D. MENDELU
Koordinovaná kyberbezpečnost v síti CESNET II. Ing. Martin Pustka, Ph.D. VŠB-TUO
Možnosti elektronizace fyzických identifikačních NFC průkazů v univerzitním prostředí Ing. Šárka Zuzjaková, Ph.D. ZČU
Klientská aplikace systému Onedata pro Windows Bc. Josef Handl MU
Koordinace a sdílení zkušeností na VVŠ v oblasti kyberbezpečnosti a ZoKB Bc. Tomáš Plesník MU
Nástroj na automatickou anotaci a prohledávání velkých sad proteinů na základě podobnosti jejich struktur RNDr. Terézie Slanináková MU
Metodická podpora pro log management v organizaci RNDr. Stanislav Špaček MU
Silně autentizované federové výpočty Mgr. Dominik František Bučík MU
DSW šablony DMP pro nejvýznamnější RFO pro české akademické instituce RNDr. Michal Růžička, Ph.D. MU
Molekulární dynamika jako otevřená věda Adrián Rošinec MU
Připojení a rozvoj Laboraatoře bezpečnosti k síti Cesnet Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. ČVUT
Projekt vzdělávání uživatelů sítě CESNET2 v prostředí Akademie věd ČR v rámci oblastí kybernetické bezpečnosti Bc. Petr Vondrášek AV ČR
Infrastruktura pro managment anonymizovaných klinických dat Jan Broulím ČVUT
Úložiště pro vědeckovýzkumná data z oboru "life sciences" prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc. AV ČR
Vegetační indexy jako vhodný nástroj pro analýzu růstovývh procesů lesních ekosystémů na území České republiky Mgr. Marian Švik AV ČR
Podpora bezpečnosti prostředí Microsoft 365 na vysokých školách Břetislav Regner MU
Nízkolatenční umělecká a vzdělávací spolupráce JAMU a AMU MgA. Daniela Peclová JAMU
User´s DNS Fingerprint Ing. Tomáš Vondra, Ph.D. ČVUT
Atmosférická anizotropie a její vliv na kvantové bezdrátové spoje Ing. Peter Barcík, Ph.D. VUT
Distribuční uzel pro přenos ultrastabilních optických kmitočtů Ing. Jan Hrabina, Ph.D. AV ČR
Studium sítí nové generace v koexistenci senzorického a komunikačního využití Ing. Jan Látal, Ph.D. VŠB-TUO

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional