fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití IoT pro pilotní projet energetického managementu budov pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Řešitel: Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Bc. Radek Fajgl (UJEP), Bc. Pavel Bačík (UJEP), Ing. Pavel Poláček (UJEP), Bc. Daniel Tschunko (UJEP)
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 9.8.2018 - 9.8.2019
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Využití IoT pro pilotní projekt energetického managementu budov pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné situaci na univerzitě UJEP jsou v provozu na některé možnosti tzv. Energetického managementu. Zejména v nově vystavěných budovách je kladen důraz na sběr informací využitelných pro ovládání energetických zařízení. Zároveň jsou, ale v provozu i starší budovy univerzity, ve kterých uvedené možnosti nebyly v době výstavby známy. Zavedení možnosti sběru energetických informací je plánováno vyřešit pomocí vybudování infrastruktury pro přenos dat pomocí technologie LoRaWan. V projektu jsou definovány dvě pilotní aplikace na vyhodnocení stavu topného systému ve sportovní hale Pedagogické fakulty a vyhodnocení a hlídání stavu napájení v datových rozvaděčích provozovaných Centrem informatiky.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=629

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional