fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření infrastruktury PKI
Řešitel: Ing. Pavel Jindra
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Bořík (ZČU)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 22.12.2005 - 22.12.2006
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt se zabývá rozšířením stávající PKI infrastruktury založené na technologii ENTRUST. Na Západočeské univerzitě v Plzni je již vybudována certifikační autorita a nezbytný management nutný k provozu PKI. Cílem tohoto projektu je rozšířit PKI infrastrukturu tak, aby mohla přinést uživatelům konkrétní výsledky v podobě aplikací pracujících nad PKI. Jedná se především o aplikace zajišťující prokazatelné a neodmítnutelné úkony (timestamping, el.podpis dokumentů, apod.), které mohou podporovat náhradu některých papírových dokumentů. Pro zajištění bezpečného hostování a provozu PKI aplikací je nutné vytvořit bezpečný aplikační server začleněný do PKI infrastruktury organizace.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=151

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional