fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém pro efektivní měření a přenos objemných multispektrálních obrazových dat
Řešitel: Prof.Ing. Michal Haindl, DrSc.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Filip, Ph.D. (AV ČR), RNDr. Pavel Žid, Ph.D. (AV ČR)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 19.11.2010 - 19.11.2011
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Hlavní cíle projektu jsou výzkum metod efektivního multispektrálního měření vzhledu materiálů, vývoj optimální prezentace dat ve formě složitého matematického modelu, vývoj metod kontextové analýzy a uložení pořízených dat beze ztráty cenné informace o spektrálních vlastnostech odrazivosti materiálu. Autonomní měřící systém bude přenášet naměřená multispektrální obrazová data do vzdáleného diskového pole pomocí vysokorychlostní sítě.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=387

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional