fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Použitelnost Self-Sovereign identit v akademickém prostředí
Řešitel: Mgr. Dominik František Bučík
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Pavlína Špringerová (MU), Mgr. Slávek Licehammer (MU), Jan Pavlíček (MU), Kateřina Vodičková (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 30.6.2022 - 30.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Trendem moderní doby je posilování ochrany soukromí a celkové zlepšení práce s osobními daty se snahou umožnit koncovým uživatelům mít svá data plně pod kontrolou. V prostředí digitálních identit tyto snahy vyústily ve standard Self-Sovereign Identities (SSI), který umožňuje uživatelům spravovat své identity na svém zařízení a detailně kontrolovat jejich použití. Cílem tohoto projektu je prozkoumat technickou část možností integrace SSI a vytvo it technický prototyp, který umožní uživatel m ekosystému Perun identity tohoto typu využívat. Součástí je i průzkum uživatelské použitelnosti SSI včetně analýzy možných způsobů použití a zvážení, v kterých situacích principy SSI opravdu přinášejí uživatelům výhody, které opodstatní vyšší nároky kladené na uživatele.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=700

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva průběžná_čerpání rozpočtu (pdf)
Závěrečná zpráva průběžná (pdf)
Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva _doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional