fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vývoj hlasového rozpoznávacího systému pracujícího přes Internet
Řešitel: Ing. Miroslav Holada
Instituce řešitele: TUL
Spoluřešitel(é): Ing. Jindra Drábková (TUL), prof. Ing. Jan Nouza, CSc. (TUL)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 12.6.2003 - 12.6.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Anotace: Tento projekt pojednává o řečovém rozpoznávacím serveru pracujícím přes internet. To znamená, že řečová aplikace běžící na jednom počítači (klientovi) posílá rozpoznávaná data na další počítač, kde běží rozpoznávací server. Tento server rozpozná přijatá data a pošle textovou odpověď' zpět klientské hlasové aplikaci. Cílem této práce je navrhnout klient-server systém, který běží v reálném čase, což především závisí na komunikačním formátu dat a na síťovém připojení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=004

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional