fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace datových úložišť CESNET do zálohovacích procesů Akademie múzických umění v Praze
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Jakub Ivanov (AMU), Bc. Tomáš Jungwirth (AMU)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 14.11.2013 - 31.12.2015
Téma: Podpora využití služeb datových úložišť sdružení CESNET.
Anotace: Projekt řeší připojení datového úložiště k infrastruktuře AMU a jeho využití pro ukládání offsite záloh a archivaci dat. Tato data by měla být k dispozici koncovým uživatelům prostřednictvím aplikace s webovým rozhraním, tak aby měli přístup k zálohám svých dat bez nutnosti zásahu administrátora. Aplikace bude podporovat různé typy záloh - soubory na síťových svazcích, zálohy mailového systému (Groupwise), databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle). Součástí projektu je i server DELL Power Edge R720XD pro pro provoz aplikace a dočasné uložení offsite záloh.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=495

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional