fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití DWDM sítě pro přenos času a frekvence
Řešitel: Ing. Alexander Kuna
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Blanka Čemusová (AV ČR)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 23.6.2011 - 23.8.2012
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: K přenosu času a frekvence se v současnosti využívají zejména družicové polohovací systémy (GPS, EGNOS, GLONASS, Galileo). Podle prvních experimentů se ukazuje, že časovým transferem prostřednictvím plně optické sítě lze dosáhnout přesnosti srovnatelné s transferem družicovým. Cílem projektu je vytvoření plně optické trasy mezi Laboratoří Státního etalonu času a frekvence v ÚFE a Cesnet s několika kanály DWDM pro výzkum časového transferu prostřednictvím optické sítě a dále zajistit optické propojení s dalšími vědeckými institucemi za účelem porovnání časových stupnic jejich atomových zdrojů frekvence.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=392

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional