fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vývoj nástroje pro monitoring dostupnosti federovaných služeb a implementace nástrojů pro automatizované uvolňování minimalizovaných sad atributů.
Řešitel: Ing. Ivan Masár
Instituce řešitele: UTB
Spoluřešitel(é): Ing. Lukáš Budínský (UTB)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 30.8.2022 - 30.8.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Projekt se zabývá vývojem a nasazením nástroje pro monitoring dostupnosti služeb s přihlašováním přes Shibboleth IdP UTB na Univerzitě Tomáše bati ve Zlíně. Nástroj umožní automatizovaně testovat přes 50 vzdálených lokálních cílů a předcházet problémům s jejich přístupností pro uživatele. V rámci projektu bude aktualizován lokální Identity Provider (IdP) o nové kategorie entit pro zajištění automatizovaného uvolňování minimálních sad atributů pro podporované Service Providery (SP). Veškeré nástroje budou zdokumentovány a znovupoužitelné pro další členy federace.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=687

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional