fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace roamingového systému Eduroam na Univerzitě obrany
Řešitel: Ing. Josef Kaderka, Ph.D.
Instituce řešitele: UNO
Spoluřešitel(é): Ing. Radek Novotný (UNO), Bc. Jan Rafaj (UNO)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 10.5.2011 - 10.5.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Záměrem projektu je implementovat roamingový systém Eduroam v podmínkách Univerzity Obrany (UO). To umožní přístup do sítě Internet bez místních formalit jak příslušníkům UO při pohybech na jených institucích, tak i naopak uživatelům z jiných institucí dlících na UO.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=393

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional