fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Doručené projekty 2018/1
Název projektu Řešitel Instituce
Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN Ing. Marek Dvorský, Ph.D. VŠB-TUO
Zajištění vysoké dostupnosti systémů a služeb Ing. Martin Pustka, Ph.D. VŠB-TUO
Školení IT bezpečnosti uživatelů sítě ZČU Ing. Jiří Čepák ZČU
Opendata ZČU Ing. Petr Jiroušek ZČU
Moderní monitoring IT infrastruktury Ing. Michal Švamberg ZČU
Registr zpracování osobních údajů Ing. Jaroslav Vávře ZČU
Vzdělávání v informační bezpečnosti jako služba pro uživatele Masarykovy univerzity Mgr. Et Mgr. Martin Horák MU
Využití IoT pro pilotní projet energetického managementu budov pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA UJEP
Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury FGÚ, nasazením bezpečnostních nástrojů a Honeypont ve spolupráci s CESNETem a služby HaaS Václav Pauločik AV ČR
Doplnění aplikace PsychotestEditor o percepční hodnocení obrazových a videosekvenčních záznamů Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. AMU
Vytvoření studijních opor zaměřených na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat v mobilních ICT Ing. Jiří Kysela, Ph.D. UPA
Ověření výkonu a spolehlivosti distribuovaného úložného systému Ceph v prostředí geograficky oddělených lokalit e-infrastruktury CESNET RNDr. Josef Milota JU
Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produkovaných vláknovými referencemi Ing. Jan Hrabina, Ph.D. AV ČR

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional