CESNET Sripes
Fond rozvoje . cesnet.cz
 
Doručené projekty 2017/1
Název projektu Řešitel Instituce
Detekce anornálií v síti eduroam Ing. Luboš Pavlíček VŠE
Využití minipočítačů v prostředí akademických institucí Ing. Sylva Nováková VŠB-TUO
Evidence přístupů do počítačové sítě Ing. Martin Pustka, Ph.D. VŠB-TUO
Rozvoj systému správy identit UJEP Mgr. Bronislava Palíková UJEP
Zpracování a pilotní ověření metodiky implementace GDPR v IT prostředí VVŠ RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. MU
Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT) Ing. Libor Michalek, Ph.D. VŠB-TUO
Implementace nové správy identit v informačních systémech ZČU Ing. Petr Jiroušek ZČU
Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LORA) do sítě CESNET Ing. Martin Lávička ZČU
Management fyzické vrstvy sítě, automatizace konfigurace aktivních prvků CISCO Jakub Jelínek UPA
Pokročilý systém pro detekci a sdílení informací o bezpečnostních incidentech ze sítě Masarykovy univerzity Tomáš Plesník MU
Universal storage API Ing. Jan Kočí TUL
Simple IoT platform Ing. Jan Kočí TUL
Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů Ing. Jan Látal, Ph.D. VŠB-TUO
Datové úložiště pro přenos experimentálních a medicínských dat Ing. Jiří Sekora VUT
Vytvoření laboratoře a úloh pro školení IT bezpečnosti zdravotnického personálu Mgr. Radim Krupička, Ph.D. ČVUT
DDoS ochrana v síti člena sdružení CESNET Ing. Matěj Grégr, Ph.D. VUT
Vytvoření uzlů v lokalitách Slezské univerzity, jejich propojení s infrastrukturou Cesnetu a vybudování platformy pro ukládání pořízených dat Ing. Jiří Sléžka SU
Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury AV integrací bezpečnostních nástrojů detekujících anomálie v provozu a jejich zapojení do systému Warden Bc. Petr Vondrášek AV ČR
Systém a metodologie pro snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami a přenos nasnímaných velkých objemů dat pro jejich odborné zpracování Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat. ČVUT
Zvýšení odborné kvalifikace IT systémového administrátora Ústavu molekulární genetiky AV ČR - certifikace RHCE Michal Novotný AV ČR
Získání certifikátu Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL Developer Certified Professional Ing. Pavel Janeček ZČU
Získání certifikátu Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Oracle Certified Profesional, Java SE 8 Programmer a Google Associate Android Developer Ing. Ondřej Průcha ZČU
Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ČVUT v oblasti technologií bezdrátových sítí Ubiquiti a MikroTik. Bc. Ondřej Doležal ČVUT
Rozšíření certifikace lektorů Cisco Networking Academy katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. UJEP
Zvýšení odborné kvalifikace a certifikace databázové specialistky KI PřF UJEP v Ústí nad Labem (Oracle Database SQL Expert 1Z0-047) Mgr. Květuše Sýkorová UJEP
Zvýšení kavalifikace zaměstnance zodpovědného za detekci a implementaci strategie hospodářské činnosti ÚVT a vytvoření platformy pro správu IT služeb. Cílem je získat mezinárodní certifikát pro řízení a správu IT služeb (ITIL) a řízení projektů (PMI). Mgr. Matej Antol MU
Zvýšení kvalifikace zaměstnance zodpovědného za správu virtualizační infrastruktury absolvováním kurzu OpenStack administration and COA exam prep. (OST-104) s cílem získat mezinárodní certifikát Certified OpenStack Administrator (COA) Mgr. Radim Janča MU
Získání mezinárodně uznávané certifikace CISSP pro pracovníka ČVUT FEL Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. ČVUT

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional